Energie?

Energie? Door Patrick Rosenthal. Image credits: Patrick Rosenthal

Alles is energie… maar wat is energie nu eigenlijk? Wetenschappers definiëren energie als het ‘vermogen om te werken’. We hebben manieren bedacht om energie van de ene vorm in de andere vorm te veranderen en het voor ons te laten werken. We gebruiken energie bijvoorbeeld om te lopen of te fietsen, om auto’s over de weg te laten bewegen of boten in het water. We gebruiken energie om eten te koken, ijs te maken en om onze huizen en kantoren te verlichtten. We sturen er zelfs mensen mee de ruimte in.

Met energie wordt dus van alles gedaan. Maar er ‘gebeurt’ alleen iets mee als er een bepaalde actie wordt uitgevoerd. Dan hebben we energie nodig, dan ge- en verbruiken we energie. De energie van muziek kan ons vervoeren, we worden geraakt door een mooi schilderij of een lieve opmerking, de energie in een ruimte kunnen we ervaren als zwaar of negatief, terwijl een plekje in de tuin of het gezelschap van een dierbare vriend of vriendin ons vult met een heerlijk lichte energie.

Ondanks dat energie dus overal in zit en voor nodig is, en schijnbaar van alles met ons kan doen en vice versa, lijkt energie an sich meer een soort willoze bouwsteen. Energie is… vooral. Waaruit zou kunnen volgen dat wij degenen zijn die bewustzijn geven aan (de) energie. We weten uit de quantum mechanica dat de toeschouwer in staat is energie te beïnvloeden. Dat zou betekenen dat er een connectie is tussen de energie die bekeken wordt en de kijker. Zijn zij beiden deel van dezelfde energie alleen in een andere vorm? Zodra de kijker kijkt (of denkt aan) geeft deze bewustzijn aan de energie die dan van richting veranderd. Gedachten beïnvloeden dus energie. Via telekinese is het zelfs mogelijk (en waarom ook niet) om materie te laten bewegen door onze gedachten.

Maar hoe zit dat dan met spirit? De Spirituele wereld en spirit zelf worden vaak aangeduid met ‘de energie’ (‘the power’)? Dus, vroeg ik mij af, is energie überhaupt ‘iets’ zonder dat wij er iets mee doen of aan toekennen?

Ik ga ervan uit dat alles energie is en dat alles één is en met elkaar in verbinding staat, want energie. Je kunt nooit níet verbonden zijn. Je zou je dus kunnen afvragen waar wij – als medium – nu contact mee maken. Met de energie van spirit óf met de energie van de ontvanger? In hoeverre beïnvloed de ontvanger de energie die het medium meent te ontvangen?

Immers, de meeste ontvangers kennen hun dierbaren die over zijn gegaan en hebben informatie over die dierbaren die alleen zij kunnen hebben of ‘in zich’ dragen zonder het bewust te weten. Veel van de bewijzen die wij leren te geven, komen neer op informatie die de ontvanger in veel gevallen paraat heeft of dat wat dieper in het systeem van de ontvanger opgeslagen ligt en ‘vergeten’ is. Het is allemaal energie en dus één en dus op te vangen als je in staat bent om je bewust met die energie te verbinden (af te stemmen). Wat de ontvanger onbekend is, is vast wel bekend bij iemand die op zijn beurt weer met de ontvanger verbonden is en dus in ‘het veld’ (bewustzijn) van de ontvanger aanwezig is. Afstand speelt daarbij geen enkele rol.

Waar laat dat spirit? ‘Leeft’ spirit dan echt in die spirituele wereld (een ‘eigen’ staat van zijn) of is de spirituele wereld ín ons (bewustzijn) en is het daar dat spirit voortleeft? Een net zo mooie gedachte.

Energie…

Hoe denk jij hier over?

Vergelijkbare berichten