Wat is nu eigenlijk spiritualiteit?

© Tekst: Inge Liedorp

Copyright: Mediumpraktijk That’s The Spirit.nl

Spiritualiteit wordt nogal eens aangezien voor een religie. Hoewel ik dat zeker kan begrijpen en er ook raakvlakken zijn, gaat de vergelijking wat mij betreft toch niet helemaal op. Aan religies kleven, ondanks dat ze in wezen over naastenliefde gaan, veelal bepaalde dogma’s, en religies worden helaas vaak verkeerd uitgelegd. Ze streven dan als het ware hun doel voorbij, wat ook heel schrijnende situaties tot gevolg heeft gehad. Aan spiritualiteit kleven geen regels, strenge voorschriften en dogma’s.

Voor mij persoonlijk is spiritualiteit meer een manier van leven. Het betekent dat je ‘verder kijkt dan je neus lang is’, dat je beseft dat je een zielsontwikkeling doormaakt. Het is een diep besef dat wij veel meer zijn dan ons lichaam en dat alles met elkaar verbonden is. Het betekent dat alles om liefde draait, dat liefde ook de verbindende factor in het universum is, en dat er sprake is van een universele kracht waaruit wij kunnen putten. Die kracht is de motor van alle leven. Daaruit volgt dat de fysieke dood dan ook niet betekent dat je werkelijke wezen ook ‘dood’ is. Je essentie, wie jij in wezen bent, je bewustzijn, is oneindig.

Wij zijn allemaal onderdeel van een collectief bewustzijn. De levensenergie die door alle dieren, bomen, bloemen en planten stroomt, is precies dezelfde als die door alle mensen stroomt. Daarom hoort respect voor alle leven en voor de natuur wat mij betreft ook bij spiritualiteit.

Ten slotte vind ik dat authenticiteit en spiritualiteit dicht bij elkaar liggen. Mensen die authentiek zijn, dus echt zichzelf durven zijn, hun eigen bakens volgen en verbonden zijn met hun ziel, zie ik ook als zeer spiritueel. Dit brengt me op de volgende mooie quote over spiritueel ontwaken: ‘Awakening is not changing who you are, but discarding who you are not‘ van Deepak Chopra. 

Ik sluit af met een quote van Friedrich Nietzsche: ‘And once you are awake, you shall remain awake eternally.’

Liefs,

Inge

Vergelijkbare berichten